nav-left cat-right
cat-right

PROIECT POCU ID 135711

Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I) – POCU/665/6/23/135711

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: “Educație și competențe”

Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)” Cod SMIS 2014+: 135711

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Dolj (lider de parteneriat)

Partener: Casa Corpului Didactic Dolj

Prezentare PROIECT;

Obiectiv general: Creșterea șanselor de ocupare și integrare durabilă pe piața muncii în rândul tinerilor și adulților din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala, prin participarea acestora la programul “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior, orientat pe nevoile elevilor, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, acompaniat pe toata durata desfășurării programului de servicii de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vieții, și la stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore în vederea obținerii unei calificări profesionale de nivel 3.