nav-left cat-right
cat-right

Proiect POCU 130647 -Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

Anunț începere proiect POCU/633/6/14 „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova”cod proiect 130647, proiect sprijinit în cadrul Fondului Social European

Anunț selecție manager proiect și experți activitățile A21, A22, A31,A32 – 25.06.2020

Anunț selecție cadre didactice – Coordonator convenții practică din cadrul proiectului POCU, cu titlul “Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor de la Liceul Tehnologic de Transp. Auto Craiova”

ANUNȚURI

Rezultate selecție elevi din grupul țintă – 20.10.2020;

Anunț contestații rezultate selecție grup țintă; Cerere contestație;

ANUNȚ selecție tutori proiect POCU-130647 – 25.01.2021

Rezultate selecție tutori proiect POCU-130647 – 11.02.2021;

Rezultate finale selecție tutori proiect POCU-130647 – 12.02.2021;

ANUNȚ selecție tutori proiect POCU-130647 – 02.04.2021;

Rezultate finale selecție tutori proiect POCU-130647 – 19.04.2021;

ANUNȚ selecție tutori proiect POCU -130647 anul II – 13.09.2021

Rezultate selecție elevi din grupul țintă, anul II – 28.09.2021

Anunț selecție coordonator tutori – 14.02.2022;

Comunicat privind Conferința de încheiere a proiectului POCU 130647 – 08 decembrie 2022;

Agenda de zi a Conferinței de încheiere a proiectului;

Pliant CONFERINȚĂ DE ÎNCHEIERE PROIECT;