nav-left cat-right
cat-right

Examene 2022

Calendar Evaluări Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a

 • Scris — Limba română — 10 mai 2022
 • Scris — Limba maternă — 10 mai 2022
 • Citit — Limba română — 11 mai 2022
 • Citit — Limba maternă — 11 mai 2022
 • Matematică — 12 mai 2022
 • Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a

 • Limba română — 17 mai 2022
 • Matematică — 18 mai 2022
 • Limba maternă — 19 mai 2022

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a

 • Limbă și comunicare — 25 mai 2022
 • Matematică și Științe ale naturii — 26 mai 2022

BAC 2022

Modele teste Setul 2;

Noul calendar Bacalaureat 2020; Anexa ordinul 4441_Modificare calendar BAC;

Ordin nr. 4.441_02.06.2020_modificare calendar bac 2020;

ORDIN privind aprobarea programelor pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020;

OMEN 4950_ privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020;

-Metodologia privind recunoasterea examenelor de competente lingvistice si digitale;

-Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine;

EVALUARE NATIONALA 2022

Modele teste setul 5Limba Romana, Matematica;

ORDIN nr. 5.455 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

-Modele EN2020 setul 2 – Limba romana; Matematica;

Procedura-egalizare-sanse-examene-2020;

Calendar EN II, IV, VI -2020;

ADMITERE 2022

ORDIN nr. 5.457 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

ORDIN nr. 5.449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

-Probe de aptitudini admitere in invatamantul liceal vocational profil invatatori-educatoare si instructor sportiv;

Calcul media de admitere 2017;

Documente necesare inscrierii candidatilor de etnie rroma;

ÎNVĂȚĂMANT PROFESIONAL 2022

ORDIN nr. 5.459 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021