nav-left cat-right
cat-right

PROIECTE – POSDRU

1. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară:2

Domeniul major de intervenţie:2.2

Titlul proiectului: “Şcoala după şcoală – o modalitate de învăţare, aprofundare, comunicare şi relaxare”

Cod Contract: POSDRU/23/2.2/G/12055

Beneficiar: Grupul Şcolar de Transporturi Auto

2. PROIECTE EUROPENE