nav-left cat-right
cat-right

Forme de invatamant

La stabilirea ofertei educaţionale se ţine cont în primul rând de corelarea acesteia cu cererea de pe piaţa muncii. Piaţa muncii locală, judeţeană, regională şi naţională se află într-o continuă schimbare, iar adaptabilitatea şi flexibilitatea sunt condiţii esenţiale de integrare socio-profesională a absolvenţilor învăţământului tehnic şi profesional.

Nivelurile de învăţământ existente în unitate:

1. Inv. Prescolar;

2. Inv. Primar ; [inclusiv „a doua sansa”]

3. Inv. Gimnazal ; [inclusiv „a doua sansa”-finalizata cu calificare nivel 1]

4. Inv. Liceal / Zi / Seral ;

5. Inv. Profesional / Stagii de pregatire practica;

6. Inv. Postliceal;

7. Alte forme : Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor ;