nav-left cat-right
cat-right

Despre noi

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2024-2025 (Click)

Informare privind protecția datelor cu caracter personal


FacebookLiceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova

Pentru informații suplimentare: autocv2004@yahoo.com 

____________________________________________________________________

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, si la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA din Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 99, jud. Dolj, in zilele de luni pana joi intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, Craiova.”

____________________________________________________________________

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova  titular   al  proiectului ,,Creșterea calității educaționale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto-SF+PT + execuție”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei  de încadrare  de  către  Agenția  pentru  Protecția  Mediului  Dolj,   în cadrul  procedurii  de  evaluare  a impactului asupra  mediului,  pentru  proiectul  ,,Creșterea calității educaționale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto-SF+PT + execuție”,  propus  a și amplasat  în Municipiul Craiova, str. Potelu, nr. 2, jud. Dolj.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, Jud. Dolj, în zilele de luni -Joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14, 00 precum și la următoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro . Publicul  interesat  poate  înainta comentarii/observații la proiectul  deciziei de încadrare  in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

____________________________________________________________________

Tichete educaționale de 500 lei – 2023;

___________________________________________________________________

Comunicat aferent proiectului,,CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE REZILIENTA A SISTEMULUI EDUCATIONAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE – CRAIOVA EDUCATA’’

Anunț concurs promovare treapta_Contabil șef – 12.05.2023

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante -transfer/pretransfer pentru anul școlar 2024-2025

Activitati 2023

Anunț concurs ore vacante an școlar 2023-2024;

Rezultate la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate -20 oct 2023;

____________________________________________________________________

Regulament de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic de Transp. Auto Craiova 2022-2023;

Criterii specifice pretransfer 2022;

Grafic depunere dosare pretransfer-2022;

__________________________________________________________________

Beneficiari Euro 200 – anul 2020;

Rezultate finale examen certificare nivel 4;

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Anunt selectie partener proiect POCU 2019  – 14.06.2019;

Erată;

Rezultate concurs selecție partener proiect POCU 2019 – 28.06.2019;

_____________________________________________________________________

Poze sfarșit de an școlar 2018-2019 – PrimarGimnazial  –  Liceal ;

______________________________________________________________________

Anunt dezbaterea viziunii sistematice ” Educatia ne uneste” (Viziune asupra viitorului educatiei in Romania) – 22 mai 2019

______________________________________________________________________

Un Lansarea Campaniei Consiliul Europei – Free to Speak-safe to learn – Democratic school for all

______________________________________________________________________

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de servicii de catering – masa participanților în subproiectul ROSE: Învățând ne dezvoltăm

______________________________________________________________________

Venituri salariale conform Art.33 din legea 153/2017 realizate de personalul Liceului Tehnologic de Transp. Auto Craiova -martie 2018;

__________________________________________________________________________

PLANUL DE ACȚIUNI AL ȘCOLII – PAS;

Planul de acțiuni la scolii – actualizat 2021 – PAS;

__________________________________________________________________________

Lista nominală personal didactic și nedidactic în anul școlar 2017-2018;

__________________________________________________________________________

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015;

__________________________________________________________________________

Practica elevilor in tara si in strainatate;

_________________________________________________________________

Descarca prezentarea scolii in format PowerPoint – versiune in romana